دکتر آرش مهاجران

دکترای مدیریت کسب و کار دانشگاه تهران


مدیرعامل شرکت پترو نیروی پارس آروین


پیمانکار پروژه های EPC برق


مشاور مدیریت و کوچ سازمانی

دارالفنون
انتشارات دارالفنون

یک منتور خوب به منتی کمک می‌کند تا در کارش اثربخش‌تر شود، مهارت‌های جدیدی بیاموزد، به اعتماد به نفس بیشتری دست یابد و برای رشد کارراهه خود تصمیمات بهتری اتحاذ کند.

آرش مهاجران؛ برگرفته از کتاب «منتورینگ سازمانی»

کتاب‌های دکتر آرش مهاجران که در انتشارات دارالفنون به چاپ رسیده است:

کتاب‌ها
 • کتاب‌ها

کتاب کمال‌گرایی؛ راهنمای کنترل کمال‌گرایی ناسازگار

140,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور – علی وحیدی سبزوار - دکتر آرش مهاجران – بهناز گودرزی
 • تعداد صفحات: 156 صفحه
 • قطع: رقعی
 • جلد: شومیز
 • شابک: 9-10-8150-622-978
 • سال انتشار: 1403
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب کوچینگ؛ تکنیک‌ها و مدل‌ها

100,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور - دکتر آرش مهاجران
 • تعداد صفحات: 114 صفحه
 • قطع: رقعی
 • جلد: شومیز
 • شابک: 9-07-8150-622-978
 • سال انتشار: 1402
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب کوچینگ؛ انواع کوچینگ در سطح شغلی و سازمانی

130,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور - دکتر آرش مهاجران
 • تعداد صفحات: 146 صفحه
 • قطع: رقعی
 • جلد: شومیز
 • شابک: 2-06-8150-622-978
 • سال انتشار: 1402
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب کوچینگ؛ انواع کوچینگ در سطح شخصی و خانوادگی

90,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور - دکتر آرش مهاجران
 • تعداد صفحات: 98 صفحه
 • قطع: رقعی
 • جلد: شومیز
 • شابک: 5-05-8150-622-978
 • سال انتشار: 1402
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب کوچینگ؛ مفاهیم، سبک‌ها و رویکردها

110,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور - دکتر آرش مهاجران
 • تعداد صفحات: 118 صفحه
 • قطع: رقعی
 • جلد: شومیز
 • شابک: 8-04-8150-622-978
 • سال انتشار: 1402
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب مهارت‌های ارتباطی اثربخش؛ رفتار حرفه‌ای (حرفه‌ای گرایی)

80,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور - دکتر آرش مهاجران - علی وحیدی سبزوار - ساناز مصطفوی
 • تعداد صفحات: 86 صفحه
 • قطع: رقعی
 • جلد: شومیز
 • شابک: 1-03-8150-622-978
 • سال انتشار: 1402
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب رفتار اخلاقی؛ رویکردی کاربردی به اخلاق حرفه‌ای

150,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور - ساناز مصطفوی - دکتر آرش مهاجران - علی وحیدی سبزوار
 • تعداد صفحات: 168 صفحه
 • قطع: رقعی
 • جلد: شومیز
 • شابک: 4-02-8150-622-978
 • سال انتشار: 1402
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب حسادت؛ راهنمای کنترل حسادت در خود و دیگران

100,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور – دکتر میثم کشاورز - دکتر مهدی شمشیری – دکتر آرش مهاجران
 • تعداد صفحات: 106 صفحه
 • قطع: رقعی
 • جلد: شومیز
 • شابک: 7-01-8150-622-978
 • سال انتشار: 1402
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب مهارت‌های ارتباطی اثربخش؛ مدیریت خشم

90,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور، ساناز مصطفوی، دکتر آرش مهاجران، یاسمن حیدری
 • تعداد صفحات: 102 صفحه
 • قطع: رقعی
 • جلد: شومیز
 • شابک: 7-92-6952-622-978
 • سال انتشار: 1402
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب منتورینگ سازمانی؛ برنامه‌های منتورینگ

90,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور - دکتر آرش مهاجران
 • تعداد صفحات: 100 صفحه
 • قطع: رقعی
 • جلد: شومیز
 • شابک: 4-77-6952-622-978
 • سال انتشار: 1401
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب منتورینگ سازمانی؛ تعاریف و مفاهیم

90,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور - دکتر آرش مهاجران
 • تعداد صفحات: 100 صفحه
 • قطع: رقعی
 • جلد: شومیز
 • شابک: 7-76-6952-622-978
 • سال انتشار: 1401
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب مهارت‌های ارتباطی اثربخش؛ اتیکت (آداب معاشرت)

120,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور، ساناز مصطفوی، دکتر آرش مهاجران
 • تعداد صفحات: 130 صفحه
 • قطع: رقعی
 • جلد: شومیز
 • شابک: 0-75-6952-622-978
 • سال انتشار: 1402
 • ناشر: انتشارات دارالفنون
 • با همکاری: انجمن مدیریت ایران

کتاب مهارت‌های ارتباطی اثربخش؛ بازخورد

160,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور، ساناز مصطفوی، دکتر آرش مهاجران
 • تعداد صفحات: 182 صفحه
 • قطع: رقعی
 • جلد: شومیز
 • شابک: 2-84-6952-622-978
 • سال انتشار: 1402
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب مدیریت اضطراب؛ مفاهیم و راهکارها‌

110,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور - دکتر میثم کشاورز - فاطمه زوار - دکتر آرش مهاجران
 • تعداد صفحات: 120 صفحه
 • قطع: وزیری
 • جلد: شومیز
 • شابک: 4-80-6952-622-978
 • سال انتشار: 1401
 • ناشر: انتشارات دارالفنون
 • با همکاری: انجمن مدیریت ایران

کتاب رفتارشناسی دیسک پیشرفته؛ سطح شخصی و خانوادگی

110,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور، دکتر حامد جنتی، دکتر ‌آرش مهاجران‌، ساناز مصطفوی
 • تعداد صفحات: 124 صفحه
 • قطع: وزیری
 • جلد: شومیز
 • شابک: 6-57-6952-622-978
 • سال انتشار: 1401
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب رفتارشناسی دیسک مقدماتی؛ آشنایی با مدل دیسک

130,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور، دکتر حامد جنتی، ساناز مصطفوی، دکتر ‌آرش مهاجران‌
 • تعداد صفحات: 148 صفحه
 • قطع: وزیری
 • جلد: شومیز
 • شابک: 9-56-6952-622-978
 • سال انتشار: 1401
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب مهارت‌های نرم مدیران

260,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور، دکتر میثم کشاورز، ساناز مصطفوی، دکتر آرش مهاجران
 • تعداد صفحات: 296 صفحه
 • قطع: وزیری
 • جلد: شومیز
 • شابک: 4-51-6952-622-978
 • سال انتشار: 1400
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب مهارت هوش نگرشی؛ مفاهیم و راهکارها‌

110,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور، دکتر حامد جنتی‌، دکتر آرش مهاجران، ساناز مصطفوی
 • تعداد صفحات: 124 صفحه
 • قطع: وزیری
 • جلد: شومیز
 • شابک: 4-48-6952-622-978
 • سال انتشار: 1400
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب مهارت هوش نگرشی؛ تحریف‌ها، سوگیری‌ها و مغلطه‌ها

220,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور، دکتر حامد جنتی‌، ساناز مصطفوی، دکتر آرش مهاجران
 • تعداد صفحات: 252 صفحه
 • قطع: وزیری
 • جلد: شومیز
 • شابک: 1-49-6952-622-978
 • سال انتشار: 1400
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب رهبری سازمانی اثربخش

100,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور، دکتر میثم کشاورز، ملیحه کرمانشاهی، آرش مهاجران
 • تعداد صفحات: 112 صفحه
 • قطع: وزیری
 • جلد: شومیز
 • شابک: 6-44-6952-622-978
 • سال انتشار: 1400
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *