نمایش 1–8 از 73 نتیجه

نمایش 9 24 36

کتاب خود رهبری؛ پیش‌نیاز توسعه شخصی (جلد دوم)

120,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور - دکتر آرش مهاجران
 • تعداد صفحات: 140 صفحه
 • قطع: رقعی
 • جلد: شومیز
 • شابک: 5-21-8150-622-978
 • سال انتشار: 1403
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب خود رهبری؛ پیش‌نیاز توسعه شخصی (جلد اول)

130,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور - دکتر آرش مهاجران
 • تعداد صفحات: 150 صفحه
 • قطع: رقعی
 • جلد: شومیز
 • شابک: 8-20-8150-622-978
 • سال انتشار: 1403
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب مدیریت افراد سمّی؛ در زندگی کاری و سازمانی

110,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور - علی وحیدی سبزوار - دکتر آرش مهاجران - سارا سادات فرهانیان
 • تعداد صفحات: 126 صفحه
 • قطع: رقعی
 • جلد: شومیز
 • شابک: 7-14-8150-622-978
 • سال انتشار: 1403
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب مدیریت افراد سمّی؛ در زندگی شخصی و خانوادگی

140,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور – دکتر آرش مهاجران - علی وحیدی سبزوار - علی وحیدی سبزوار
 • تعداد صفحات: 164 صفحه
 • قطع: رقعی
 • جلد: شومیز
 • شابک: 0-13-8150-622-978
 • سال انتشار: 1403
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب افراط ‌اندیشی؛ با تأکیدی بر فلج تحلیلی

130,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور - علی وحیدی سبزوار - دکتر آرش مهاجران
 • تعداد صفحات: 152 صفحه
 • قطع: رقعی
 • جلد: شومیز
 • شابک: 3-12-8150-622-978
 • سال انتشار: 1403
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب نشخوار فکری؛ مکانیزم دفاعی مخرب

130,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور – دکتر آرش مهاجران - علی وحیدی سبزوار – بهناز گودرزی
 • تعداد صفحات: 144 صفحه
 • قطع: رقعی
 • جلد: شومیز
 • شابک: 6-11-8150-622-978
 • سال انتشار: 1403
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب کمال‌گرایی؛ راهنمای کنترل کمال‌گرایی ناسازگار

140,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور – علی وحیدی سبزوار - دکتر آرش مهاجران – بهناز گودرزی
 • تعداد صفحات: 156 صفحه
 • قطع: رقعی
 • جلد: شومیز
 • شابک: 9-10-8150-622-978
 • سال انتشار: 1403
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب کوچینگ؛ تکنیک‌ها و مدل‌ها

100,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور - دکتر آرش مهاجران
 • تعداد صفحات: 114 صفحه
 • قطع: رقعی
 • جلد: شومیز
 • شابک: 9-07-8150-622-978
 • سال انتشار: 1402
 • ناشر: انتشارات دارالفنون