دکتر جواد فقیهی‌پور

دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران

مدرس، مشاور، مولف و پژوهشگر حوزه‌های رفتارشناسی، مدیریت رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

دارالفنون
جواد فقیهی پور

موفقیت از طریق نگرش حاصل می‌شود. نگرش شما نسبت به هر چیزی در زندگی عظمت دستاوردهای شما را تعیین می‌کند. هر شخصی در این دنیا قدرتی دارد. ما قدرت را فقط با استفاده از پول و نفوذ تعریف می‌کنیم اما قدرت بسیار بالاتر از این است. قدرت، توانایی تاثیرگذاری بر زندگی دیگران به وسیله گفتار یا کردار شماست.

دکتر جواد فقیهی پور؛ برگرفته از کتاب «مهارت هوش نگرشی؛ مفاهیم و راهکارها»

کتاب‌های دکتر جواد فقیهی‌پور که در انتشارات دارالفنون به چاپ رسیده است:

کتاب‌ها
 • کتاب‌ها

کتاب خود رهبری؛ پیش‌نیاز توسعه شخصی (جلد دوم)

120,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور - دکتر آرش مهاجران
 • تعداد صفحات: 140 صفحه
 • قطع: رقعی
 • جلد: شومیز
 • شابک: 5-21-8150-622-978
 • سال انتشار: 1403
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب خود رهبری؛ پیش‌نیاز توسعه شخصی (جلد اول)

130,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور - دکتر آرش مهاجران
 • تعداد صفحات: 150 صفحه
 • قطع: رقعی
 • جلد: شومیز
 • شابک: 8-20-8150-622-978
 • سال انتشار: 1403
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب مدیریت کارراهه

120,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور - دکتر علی وحیدی سبزوار
 • تعداد صفحات: 140 صفحه
 • قطع: رقعی
 • جلد: شومیز
 • شابک: 8-17-8150-622-978
 • سال انتشار: 1403
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب توسعه منابع انسانی

140,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور - دکتر میثم کشاورز - دکتر مهدی شمشیری - سجاد جامه بزرگ
 • تعداد صفحات: 156 صفحه
 • قطع: وزیری
 • جلد: شومیز
 • شابک: 2-19-8150-622-978
 • سال انتشار: 1403
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب مدیریت افراد سمّی؛ در زندگی کاری و سازمانی

110,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور - علی وحیدی سبزوار - دکتر آرش مهاجران - سارا سادات فرهانیان
 • تعداد صفحات: 126 صفحه
 • قطع: رقعی
 • جلد: شومیز
 • شابک: 7-14-8150-622-978
 • سال انتشار: 1403
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب مدیریت افراد سمّی؛ در زندگی شخصی و خانوادگی

140,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور – دکتر آرش مهاجران - علی وحیدی سبزوار - علی وحیدی سبزوار
 • تعداد صفحات: 164 صفحه
 • قطع: رقعی
 • جلد: شومیز
 • شابک: 0-13-8150-622-978
 • سال انتشار: 1403
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب برنامه توسعه فردی؛ چک‌لیست‌ها و تمپلیت‌ها

120,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور - دکتر میثم کشاورز - دکتر مهدی شمشیری – دکتر شبنم هلاکوئی
 • تعداد صفحات: 132 صفحه
 • قطع: وزیری
 • جلد: شومیز
 • شابک: 1-16-8150-622-978
 • سال انتشار: 1403
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب برنامه توسعه فردی؛ تعاریف و فرایندها

150,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور - دکتر میثم کشاورز - سارا سادات فرهانیان – سجاد جامه‌ بزرگ
 • تعداد صفحات: 176صفحه
 • قطع: وزیری
 • جلد: شومیز
 • شابک: 4-15-8150-622-978
 • سال انتشار: 1403
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب افراط ‌اندیشی؛ با تأکیدی بر فلج تحلیلی

130,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور - علی وحیدی سبزوار - دکتر آرش مهاجران
 • تعداد صفحات: 152 صفحه
 • قطع: رقعی
 • جلد: شومیز
 • شابک: 3-12-8150-622-978
 • سال انتشار: 1403
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب نشخوار فکری؛ مکانیزم دفاعی مخرب

130,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور – دکتر آرش مهاجران - علی وحیدی سبزوار – بهناز گودرزی
 • تعداد صفحات: 144 صفحه
 • قطع: رقعی
 • جلد: شومیز
 • شابک: 6-11-8150-622-978
 • سال انتشار: 1403
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب مدیریت عملکرد کارکنان

260,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور - دکتر میثم کشاورز - دکتر شبنم هلاکویی - دکتر بیژن رحیمیان آذر
 • تعداد صفحات: 296 صفحه
 • قطع: وزیری
 • جلد: شومیز
 • شابک: 3-09-6952-622-978
 • سال انتشار: 1403
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب کمال‌گرایی؛ راهنمای کنترل کمال‌گرایی ناسازگار

140,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور – علی وحیدی سبزوار - دکتر آرش مهاجران – بهناز گودرزی
 • تعداد صفحات: 156 صفحه
 • قطع: رقعی
 • جلد: شومیز
 • شابک: 9-10-8150-622-978
 • سال انتشار: 1403
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب کوچینگ؛ تکنیک‌ها و مدل‌ها

100,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور - دکتر آرش مهاجران
 • تعداد صفحات: 114 صفحه
 • قطع: رقعی
 • جلد: شومیز
 • شابک: 9-07-8150-622-978
 • سال انتشار: 1402
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب کوچینگ؛ انواع کوچینگ در سطح شغلی و سازمانی

130,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور - دکتر آرش مهاجران
 • تعداد صفحات: 146 صفحه
 • قطع: رقعی
 • جلد: شومیز
 • شابک: 2-06-8150-622-978
 • سال انتشار: 1402
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب کوچینگ؛ انواع کوچینگ در سطح شخصی و خانوادگی

90,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور - دکتر آرش مهاجران
 • تعداد صفحات: 98 صفحه
 • قطع: رقعی
 • جلد: شومیز
 • شابک: 5-05-8150-622-978
 • سال انتشار: 1402
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب کوچینگ؛ مفاهیم، سبک‌ها و رویکردها

110,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور - دکتر آرش مهاجران
 • تعداد صفحات: 118 صفحه
 • قطع: رقعی
 • جلد: شومیز
 • شابک: 8-04-8150-622-978
 • سال انتشار: 1402
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب مهارت‌های ارتباطی اثربخش؛ رفتار حرفه‌ای (حرفه‌ای گرایی)

80,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور - دکتر آرش مهاجران - علی وحیدی سبزوار - ساناز مصطفوی
 • تعداد صفحات: 86 صفحه
 • قطع: رقعی
 • جلد: شومیز
 • شابک: 1-03-8150-622-978
 • سال انتشار: 1402
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب رفتار اخلاقی؛ رویکردی کاربردی به اخلاق حرفه‌ای

150,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور - ساناز مصطفوی - دکتر آرش مهاجران - علی وحیدی سبزوار
 • تعداد صفحات: 168 صفحه
 • قطع: رقعی
 • جلد: شومیز
 • شابک: 4-02-8150-622-978
 • سال انتشار: 1402
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب حسادت؛ راهنمای کنترل حسادت در خود و دیگران

100,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور – دکتر میثم کشاورز - دکتر مهدی شمشیری – دکتر آرش مهاجران
 • تعداد صفحات: 106 صفحه
 • قطع: رقعی
 • جلد: شومیز
 • شابک: 7-01-8150-622-978
 • سال انتشار: 1402
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب صبوری؛ چگونه صبورانه رفتار کنیم؟

140,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور - دکتر میثم کشاورز - دکتر مهدی شمشیری – علی وحیدی سبزوار
 • تعداد صفحات: 164 صفحه
 • قطع: رقعی
 • جلد: شومیز
 • شابک: 0-00-8150-622-978
 • سال انتشار: 1402
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب مدیریت انگیزش؛ قدردانی و به رسمیت شناختن کارکنان

80,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور - دکتر میثم کشاورز - دکتر مهدی شمشیری - سارا سادات فرهانیان
 • تعداد صفحات: 88 صفحه
 • قطع: وزیری
 • جلد: شومیز
 • شابک: 6-99-6952-622-978
 • سال انتشار: 1402
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب مدیریت انگیزش؛ سطح شغلی و سازمانی

110,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور - دکتر میثم کشاورز - دکتر مهدی شمشیری - سارا سادات فرهانیان
 • تعداد صفحات: 124 صفحه
 • قطع: وزیری
 • جلد: شومیز
 • شابک: 9-98-6952-622-978
 • سال انتشار: 1402
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب مدیریت انگیزش؛ سطح شخصی و خانوادگی

170,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور - دکتر میثم کشاورز - سارا سادات فرهانیان - دکتر مهدی شمشیری
 • تعداد صفحات: 198 صفحه
 • قطع: وزیری
 • جلد: شومیز
 • شابک: 2-97-6952-622-978
 • سال انتشار: 1402
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب مهارت‌های ارتباطی اثربخش؛ مدیریت خشم

90,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور، ساناز مصطفوی، دکتر آرش مهاجران، یاسمن حیدری
 • تعداد صفحات: 102 صفحه
 • قطع: رقعی
 • جلد: شومیز
 • شابک: 7-92-6952-622-978
 • سال انتشار: 1402
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب مهارت‌های ارتباطی اثربخش؛ عذرخواهی

160,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور، دکتر میثم کشاورز، دکتر مهدی شمشیری
 • تعداد صفحات: 186 صفحه
 • قطع: رقعی
 • جلد: شومیز
 • شابک: 3-87-6952-622-978
 • سال انتشار: 1402
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب مهارت‌های ارتباطی اثربخش؛ انتقاد

180,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور، دکتر میثم کشاورز، دکتر مهدی شمشیری
 • تعداد صفحات: 202 صفحه
 • قطع: رقعی
 • جلد: شومیز
 • شابک: 6-86-6952-622-978
 • سال انتشار: 1402
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب مدیریت اضطراب؛ تریتمنت‌های اختلالات اضطراب

80,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور - دکتر میثم کشاورز - دکتر مهدی شمشیری - دکتر شبنم هلاکوئی
 • تعداد صفحات: 94 صفحه
 • قطع: وزیری
 • جلد: شومیز
 • شابک: 8-82-6952-622-978
 • سال انتشار: 1402
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب مدیریت اضطراب؛ سایر فوبیاها

130,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور - دکتر میثم کشاورز - دکتر مهدی شمشیری - جعفر حامد گلپرور
 • تعداد صفحات: 142 صفحه
 • قطع: وزیری
 • جلد: شومیز
 • شابک: 0-91-6952-622-978
 • سال انتشار: 1402
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب مدیریت اضطراب؛ فوبیاهای خاص (جلد دوم)

160,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور - دکتر میثم کشاورز - دکتر مهدی شمشیری - دکتر شبنم هلاکوئی
 • تعداد صفحات: 184 صفحه
 • قطع: وزیری
 • جلد: شومیز
 • شابک: 3-90-6952-622-978
 • سال انتشار: 1402
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب مدیریت اضطراب؛ فوبیاهای خاص (جلد اول)

150,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور - دکتر میثم کشاورز - دکتر شبنم هلاکوئی - دکتر مهدی شمشیری
 • تعداد صفحات: 170 صفحه
 • قطع: وزیری
 • جلد: شومیز
 • شابک: 7-89-6952-622-978
 • سال انتشار: 1402
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب منتورینگ سازمانی؛ برنامه‌های منتورینگ

90,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور - دکتر آرش مهاجران
 • تعداد صفحات: 100 صفحه
 • قطع: رقعی
 • جلد: شومیز
 • شابک: 4-77-6952-622-978
 • سال انتشار: 1401
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب منتورینگ سازمانی؛ تعاریف و مفاهیم

90,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور - دکتر آرش مهاجران
 • تعداد صفحات: 100 صفحه
 • قطع: رقعی
 • جلد: شومیز
 • شابک: 7-76-6952-622-978
 • سال انتشار: 1401
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب مدیریت فرسودگی

70,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور - دکتر میثم کشاورز - دکتر شبنم هلاکوئی - مهندس فائزه عباسی
 • تعداد صفحات: 80 صفحه
 • قطع: وزیری
 • جلد: شومیز
 • شابک: 6-73-6952-622-978
 • سال انتشار: 1401
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب مدیریت استرس

130,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور - دکتر میثم کشاورز - مهندس فائزه عباسی - دکتر شبنم هلاکوئی
 • تعداد صفحات: 142 صفحه
 • قطع: وزیری
 • جلد: شومیز
 • شابک: 2-71-6952-622-978
 • سال انتشار: 1401
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب مهارت‌های ارتباطی اثربخش؛ اتیکت (آداب معاشرت)

120,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور، ساناز مصطفوی، دکتر آرش مهاجران
 • تعداد صفحات: 130 صفحه
 • قطع: رقعی
 • جلد: شومیز
 • شابک: 0-75-6952-622-978
 • سال انتشار: 1402
 • ناشر: انتشارات دارالفنون
 • با همکاری: انجمن مدیریت ایران

کتاب مهارت‌های ارتباطی اثربخش؛ بازخورد

160,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور، ساناز مصطفوی، دکتر آرش مهاجران
 • تعداد صفحات: 182 صفحه
 • قطع: رقعی
 • جلد: شومیز
 • شابک: 2-84-6952-622-978
 • سال انتشار: 1402
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب مدیریت اضطراب؛ اختلالات اضطراب

170,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور - دکتر میثم کشاورز - یاسمن حیدری - زهره آزموده خواه
 • تعداد صفحات: 198 صفحه
 • قطع: وزیری
 • جلد: شومیز
 • شابک: 5-83-6952-622-978
 • سال انتشار: 1402
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب مدیریت اضطراب؛ مفاهیم و راهکارها‌

110,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور - دکتر میثم کشاورز - فاطمه زوار - دکتر آرش مهاجران
 • تعداد صفحات: 120 صفحه
 • قطع: وزیری
 • جلد: شومیز
 • شابک: 4-80-6952-622-978
 • سال انتشار: 1401
 • ناشر: انتشارات دارالفنون
 • با همکاری: انجمن مدیریت ایران

کتاب هنر مذاکره اثربخش

240,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور، دکتر میثم کشاورز، فرگل ضیائی، مرتضی جنتی
 • تعداد صفحات: 274 صفحه
 • قطع: وزیری
 • جلد: شومیز
 • شابک: 8-53-6952-622-978
 • سال انتشار: 1401
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب هوش هیجانی

150,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور، مرتضی جنتی، جعفر حامد گل‌پرور، مریم رجائی‌راد
 • تعداد صفحات: 172 صفحه
 • قطع: وزیری
 • جلد: شومیز
 • شابک: 0-62-6952-622-978
 • سال انتشار: 1401
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب هوش فرهنگی

100,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور، مرتضی جنتی، زهره آزموده خواه، فاطمه‌السادات مظهری موسوی
 • تعداد صفحات: 110 صفحه
 • قطع: وزیری
 • جلد: شومیز
 • شابک: 2-68-6952-622-978
 • سال انتشار: 1401
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب مهارت‌های ارتباطی اثربخش؛ همدلی

100,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور، ساناز مصطفوی
 • تعداد صفحات: 112 صفحه
 • قطع: رقعی
 • جلد: شومیز
 • شابک: 9-69-6952-622-978
 • سال انتشار: 1401
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب مهارت‌های ارتباطی اثربخش؛ گوش دادن

80,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور، ساناز مصطفوی
 • تعداد صفحات: 94 صفحه
 • قطع: رقعی
 • جلد: شومیز
 • شابک: 7-63-6952-622-978
 • سال انتشار: 1401
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب مدیریت افسردگی

100,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور، دکتر میثم کشاورز، مهدی ذوالقدر، دکتر مهدی شمشیری
 • تعداد صفحات: 114 صفحه
 • قطع: وزیری
 • جلد: شومیز
 • شابک: 5-70-6952-622-978
 • سال انتشار: 1401
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب رفتارشناسی دیسک پیشرفته؛ سطح شغلی و سازمانی

130,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور، دکتر حامد جنتی، مهدی ذوالقدر، ساناز مصطفوی
 • تعداد صفحات: 152 صفحه
 • قطع: وزیری
 • جلد: شومیز
 • شابک: 3-58-6952-622-978
 • سال انتشار: 1401
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب رفتارشناسی دیسک پیشرفته؛ سطح شخصی و خانوادگی

110,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور، دکتر حامد جنتی، دکتر ‌آرش مهاجران‌، ساناز مصطفوی
 • تعداد صفحات: 124 صفحه
 • قطع: وزیری
 • جلد: شومیز
 • شابک: 6-57-6952-622-978
 • سال انتشار: 1401
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب رفتارشناسی دیسک مقدماتی؛ آشنایی با مدل دیسک

130,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور، دکتر حامد جنتی، ساناز مصطفوی، دکتر ‌آرش مهاجران‌
 • تعداد صفحات: 148 صفحه
 • قطع: وزیری
 • جلد: شومیز
 • شابک: 9-56-6952-622-978
 • سال انتشار: 1401
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب برندینگ شخصی ورزشکاران

120,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور، حامد عرب، سارا شمس، دکتر وحید محمدی
 • تعداد صفحات: 130 صفحه
 • قطع: وزیری
 • جلد: شومیز
 • شابک: 1-65-6952-622-978
 • سال انتشار: 1401
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب برندینگ شخصی پزشکان، دندانپزشکان و دامپزشکان

120,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور، دکتر میثم کشاورز، دکتر مهدی شمشیری، دکتر سید حسینعلی کسائی‌فر
 • تعداد صفحات: 132 صفحه
 • قطع: وزیری
 • جلد: شومیز
 • شابک: 3-61-6952-622-978
 • سال انتشار: 1401
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب برنامه‌ریزی منابع انسانی

100,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور، دکتر ایوب امیری، دکتر آزاده اشرفی
 • تعداد صفحات: 106 صفحه
 • قطع: وزیری
 • جلد: شومیز
 • شابک: 0-59-6952-622-978
 • سال انتشار: 1401
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب بازی‌ها و تمرینات تفکر سیستمی

170,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور، دکتر میثم کشاورز، محمدولی خلعتبری سلطانی، فرگل ضیائی
 • تعداد صفحات: 198 صفحه
 • قطع: وزیری
 • جلد: شومیز
 • شابک: 5-67-6952-622-978
 • سال انتشار: 1401
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب مهارت‌های نرم مدیران

260,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور، دکتر میثم کشاورز، ساناز مصطفوی، دکتر آرش مهاجران
 • تعداد صفحات: 296 صفحه
 • قطع: وزیری
 • جلد: شومیز
 • شابک: 4-51-6952-622-978
 • سال انتشار: 1400
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب مهارت‌های ارتباطی اثربخش؛ تعاریف و مفاهیم

120,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور، دکتر میثم کشاورز، ساناز مصطفوی
 • تعداد صفحات: 130 صفحه
 • قطع: رقعی
 • جلد: شومیز
 • شابک: 7-50-6952-622-978
 • سال انتشار: 1400
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب مهارت‌های ارتباطی اثربخش؛ ارتباط کلامی

80,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور، ساناز مصطفوی
 • تعداد صفحات: 88 صفحه
 • قطع: رقعی
 • جلد: شومیز
 • شابک: 7-47-6952-622-978
 • سال انتشار: 1400
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب مهارت‌های ارتباطی اثربخش؛ ارتباط غیرکلامی

130,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور، ساناز مصطفوی
 • تعداد صفحات: 146 صفحه
 • قطع: رقعی
 • جلد: شومیز
 • شابک: 0-46-6952-622-978
 • سال انتشار: 1400
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب مهارت هوش نگرشی؛ مفاهیم و راهکارها‌

110,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور، دکتر حامد جنتی‌، دکتر آرش مهاجران، ساناز مصطفوی
 • تعداد صفحات: 124 صفحه
 • قطع: وزیری
 • جلد: شومیز
 • شابک: 4-48-6952-622-978
 • سال انتشار: 1400
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب مهارت هوش نگرشی؛ تحریف‌ها، سوگیری‌ها و مغلطه‌ها

220,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور، دکتر حامد جنتی‌، ساناز مصطفوی، دکتر آرش مهاجران
 • تعداد صفحات: 252 صفحه
 • قطع: وزیری
 • جلد: شومیز
 • شابک: 1-49-6952-622-978
 • سال انتشار: 1400
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب مهارت حل مسئله و تصمیم‌گیری؛ مهارت‌ها و سوگیری‌ها

130,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور، دکتر میثم کشاورز، مهندس مهدی سیمیاری، دکتر سلطنت روایی
 • تعداد صفحات: 152 صفحه
 • قطع: وزیری
 • جلد: شومیز
 • شابک: 1-36-6952-622-978
 • سال انتشار: 1400
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب مهارت حل مسئله و تصمیم‌گیری؛ تکنیک‌ها و بازی‌ها

160,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور، دکتر میثم کشاورز، مهندس مهدی سیمیاری، دکتر سلطنت روایی
 • تعداد صفحات: 180 صفحه
 • قطع: وزیری
 • جلد: شومیز
 • شابک: 8-37-6952-622-978
 • سال انتشار: 1400
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب مدیریت منابع انسانی در بحران سلامت

110,000 تومان
 • مولفین: دکتر آزاده اشرفی، دکتر جواد فقیهی‌پور
 • تعداد صفحات: 126 صفحه
 • قطع: وزیری
 • جلد: شومیز
 • شابک: 2-42-6952-622-978
 • سال انتشار: 1400
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب مدیریت برند کارفرما

150,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور، مهدی میخانیک بابائی
 • تعداد صفحات: 174 صفحه
 • قطع: وزیری
 • جلد: شومیز
 • شابک: 0-33-6952-622-978
 • سال انتشار: 1400
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب رهبری سازمانی اثربخش

100,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور، دکتر میثم کشاورز، ملیحه کرمانشاهی، آرش مهاجران
 • تعداد صفحات: 112 صفحه
 • قطع: وزیری
 • جلد: شومیز
 • شابک: 6-44-6952-622-978
 • سال انتشار: 1400
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب تفکر انتقادی

140,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور، دکتر میثم کشاورز
 • تعداد صفحات: 162 صفحه
 • قطع: وزیری
 • جلد: شومیز
 • شابک: 3-32-6952-622-978
 • سال انتشار: 1400
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب تفکر خلاق

150,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور، دکتر میثم کشاورز، دکتر حامد جنتی
 • تعداد صفحات: 170 صفحه
 • قطع: وزیری
 • جلد: شومیز
 • شابک: 2-39-6952-622-978
 • سال انتشار: 1400
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب تفکر استراتژیک‌

150,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور، دکتر میثم کشاورز، دکتر حامد جنتی
 • تعداد صفحات: 172 صفحه
 • قطع: وزیری
 • جلد: شومیز
 • شابک: 8-40-6952-622-978
 • سال انتشار: 1400
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب برندینگ شخصی هنرمندان: عکاسان، طراحان، موسیقی‌دانان و مؤلفان

130,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور، دکتر حامد جنتی
 • تعداد صفحات: 142 صفحه
 • قطع: وزیری
 • جلد: شومیز
 • شابک: 7-34-6952-622-978
 • سال انتشار: 1400
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب برنامه توسعه شخصی

100,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور، مهندس ریحانه تیمورلو
 • تعداد صفحات: 110 صفحه
 • قطع: وزیری
 • جلد: شومیز
 • شابک: 9-43-6952-622-978
 • سال انتشار: 1400
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب اهمال‌کاری شخصی و سازمانی با تأکیدی بر مدیریت زمان

130,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور، اکبر قاسمی پیربلوطی، معصومه سورگی، مهدی ذوالقدر
 • تعداد صفحات: 150 صفحه
 • قطع: وزیری
 • جلد: شومیز
 • شابک: 5-41-6952-622-978
 • سال انتشار: 1400
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب از خودت شروع کن…!

120,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور، حامد جنتی، وحید محمدی، یاسمن محمودی
 • تعداد صفحات: 134 صفحه
 • قطع: وزیری
 • جلد: شومیز
 • شابک: 3-45-6952-622-978
 • سال انتشار: 1400
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب مصاحبه رفتاری

310,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور، دکتر میثم کشاورز، آرمان خوشکامیان، دکتر مهدی سیمیاری
 • تعداد صفحات: 364 صفحه
 • قطع: وزیری
 • جلد: شومیز
 • شابک: 3-29-6952-622-978
 • سال انتشار: 1399
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب مدیریت معنویت سازمانی‌

200,000 تومان
 • مولفین: دکتر ناهید حیدری، دکتر جواد فقیهی‌پور، جعفر حامد گلپرور‌
 • با پیشگفتاری از: دکتر آذر صائمیان
 • تعداد صفحات: 226 صفحه
 • قطع: وزیری
 • جلد: شومیز
 • شابک: 3-16-6952-622-978
 • سال انتشار: 1399
 • ناشر: انتشارات دارالفنون
 • با همکاری: انجمن مدیریت ایران و اتحادیه انجمن‌های علمی، فناوری، نوآوری و تجاری‌سازی

کتاب مدیریت بین نسلی سازمانی

300,000 تومان
 • مولفین: دکتر ناهید حیدری، دکتر جواد فقیهی‌پور
 • با پیشگفتاری از: دکتر آذر صائمیان
 • تعداد صفحات: 350 صفحه
 • قطع: وزیری
 • جلد: شومیز
 • شابک: 7-18-6952-622-978
 • سال انتشار: 1399
 • ناشر: انتشارات دارالفنون
 • با همکاری: انجمن مدیریت ایران و اتحادیه انجمن‌های علمی، فناوری، نوآوری و تجاری‌سازی

کتاب مدیریت بین نسلی در سازمان تامین اجتماعی

150,000 تومان
 • مولفین: دکتر نوش‌آفرین چترچی، دکتر جواد فقیهی‌پور
 • با پیشگفتاری از: دکتر آذر صائمیان
 • تعداد صفحات: 174 صفحه
 • قطع: وزیری
 • جلد: شومیز
 • شابک: 6-15-6952-622-978
 • سال انتشار: 1399
 • ناشر: انتشارات دارالفنون
 • با همکاری: انجمن مدیریت ایران و اتحادیه انجمن‌های علمی، فناوری، نوآوری و تجاری‌سازی

کتاب گیمیفیکیشن در مدیریت منابع انسانی

210,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور، دکتر ایوب امیری‌، دکتر آزاده اشرفی
 • تعداد صفحات: 240 صفحه
 • قطع: وزیری
 • جلد: شومیز
 • شابک: 9-30-6952-622-978
 • سال انتشار: 1399
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب کار تیمی و تیم‌سازی

160,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور، دکتر میثم کشاورز، دکتر آزاده اشرفی
 • تعداد صفحات: 180 صفحه
 • قطع: وزیری
 • جلد: شومیز
 • شابک: 2-26-6952-622-978
 • سال انتشار: 1399
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب فعالیت‌ها و بازی‌های تیم‌سازی

180,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور، دکتر میثم کشاورز، دکتر آزاده اشرفی
 • تعداد صفحات: 202 صفحه
 • قطع: وزیری
 • جلد: شومیز
 • شابک: 9-27-6952-622-978
 • سال انتشار: 1399
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب حل تعارضات شخصی و کاری با رویکرد رفتارشناسی دیسک

110,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور، دکتر میثم کشاورز، فرگل ضیائی
 • تعداد صفحات: 122 صفحه
 • قطع: رقعی
 • جلد: شومیز
 • شابک: 1-23-6952-622-978
 • سال انتشار: 1399
 • ناشر: انتشارات دارالفنون
 • با همکاری: کلینیک روان‌شناسی روان‌مهر

کتاب تیپ‌شناسی MBTI

130,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور، سارا حسینی ارانی
 • تعداد صفحات: 144 صفحه
 • قطع: وزیری
 • جلد: شومیز
 • شابک: 6-28-6952-622-978
 • سال انتشار: 1399
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب برندینگ کارفرما به زبان ساده

80,000 تومان
 • مولف: آلیشا آ. گاریبالدی
 • مترجمین: دکتر جواد فقیهی‌پور، سمیه فقیهی‌پور
 • تعداد صفحات: 86 صفحه
 • قطع: رقعی
 • جلد: شومیز
 • شابک: 6-31-6952-622-978
 • سال انتشار: 1399
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب معماری پژوهش؛ رویکردی کاربردی بر روش تحقیق در علوم رفتاری

220,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور، دکتر علیرضا عزیزی، سمیه فقیهی‌پور
 • با پیشگفتاری از: دکتر آذر صائمیان
 • تعداد صفحات: 252 صفحه
 • قطع: وزیری
 • جلد: شومیز
 • شابک: 7-05-8171-600-978
 • سال انتشار: 1398
 • ناشر: انتشارات دارالفنون
 • با همکاری: انجمن مدیریت ایران و اتحادیه انجمن‌های علمی، فناوری، نوآوری و تجاری‌سازی

‌کتاب مدیریت جامعه‌پذیری سازمانی

370,000 تومان
 • مولفین:دکتر جواد فقیهی‌پور، سارا حسینی ارانی، مهندس الیاد فیروز‌آذر
 • تعداد صفحات: 428 صفحه
 • قطع: وزیری
 • جلد: شومیز
 • شابک: 4-90-8171-600-978
 • سال انتشار: 1398
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب مدیریت بازنشستگی کارکنان در سازمان تامین اجتماعی

250,000 تومان
 • مولفین: دکتر ناهید حیدری، دکتر جواد فقیهی‌پور
 • تعداد صفحات: 294 صفحه
 • قطع: وزیری
 • جلد: شومیز
 • شابک: 8-89-8171-600-978
 • سال انتشار: 1398
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب مدیریت استعدادهای سازمانی

420,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور، دکتر نوش‌آفرین چترچی
 • با پیشگفتاری از: دکتر آذر صائمیان
 • تعداد صفحات: 490 صفحه
 • قطع: وزیری
 • جلد: شومیز
 • شابک: 3-97-8171-600-978
 • سال انتشار: 1398
 • ناشر: انتشارات دارالفنون
 • با همکاری: انجمن مدیریت ایران

کتاب چالش‌های نسلی در سازمان

110,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور، دکتر ایوب امیری
 • با پیشگفتاری از: دکتر آذر صائمیان
 • تعداد صفحات: 122 صفحه
 • قطع: وزیری
 • جلد: شومیز
 • شابک: 0-98-8171-600-978
 • سال انتشار: 1398
 • ناشر: انتشارات دارالفنون
 • با همکاری: انجمن مدیریت ایران

کتاب تفکر سیستمی؛ زیربنای رهبری سازمان

170,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور، دکتر میثم کشاورز
 • با پیشگفتاری از: دکتر آذر صائمیان
 • تعداد صفحات: 198 صفحه
 • قطع: وزیری
 • جلد: شومیز
 • شابک: 8-08-8171-600-978
 • سال انتشار: 1398
 • ناشر: انتشارات دارالفنون
 • با همکاری: انجمن مدیریت ایران و اتحادیه انجمن‌های علمی، فناوری، نوآوری و تجاری‌سازی

کتاب به‌زیستی سازمانی‌

110,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور، سارا حسینی ارانی‌
 • با پیشگفتاری از: دکتر آذر صائمیان
 • تعداد صفحات: 124 صفحه
 • قطع: وزیری
 • جلد: شومیز
 • شابک: 4-06-6952-622-978
 • سال انتشار: 1398
 • ناشر: انتشارات دارالفنون
 • با همکاری: انجمن مدیریت ایران

کتاب مدیریت فرهنگ سازمانی

340,000 تومان
 • مولفین: دکتر آذر صائمیان، دکتر جواد فقیهی‌پور، مهندس الیاد فیروز‌آذر
 • با پیشگفتاری از: دکتر ناصر میرسپاسی
 • تعداد صفحات: 394 صفحه
 • قطع: وزیری
 • جلد: شومیز
 • شابک: 9-79-8171-600-978
 • سال انتشار: 1397
 • ناشر: انتشارات دارالفنون
 • با همکاری: انجمن مدیریت ایران

کتاب مدیریت رضایت شغلی در سازمان

400,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور، جعفر حامد گلپرور، حسین حسامی
 • با پیشگفتاری از: دکتر آذر صائمیان‌
 • تعداد صفحات: 468 صفحه
 • قطع: وزیری
 • جلد: شومیز
 • شابک: 0-69-8171-600-978
 • سال انتشار: 1397
 • ناشر: انتشارات دارالفنون
 • با همکاری: انجمن مدیریت ایران

کتاب مدیریت جوّ سازمانی

230,000 تومان
 • مولفین: دکتر قاسم رمضانپور نرگسی، دکتر جواد فقیهی‌پور، آیدین بنازاده
 • تعداد صفحات: 262 صفحه
 • قطع: وزیری
 • جلد: شومیز
 • شابک: 6-54-8171-600-978
 • سال انتشار: 1397
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب مدیریت بازنشستگی کارکنان

200,000 تومان
 • مولفین: دکتر ناهید حیدری، دکتر جواد فقیهی‌پور
 • با پیشگفتاری از: دکتر آذر صائمیان
 • تعداد صفحات: 232 صفحه
 • قطع: وزیری
 • جلد: شومیز
 • شابک: 7-86-8171-600-978
 • سال انتشار: 1397
 • ناشر: انتشارات دارالفنون
 • با همکاری: انجمن مدیریت ایران

قدرت برندینگ شخصی

190,000 تومان
 • مولفین: دکتر آذر صائمیان، سمیه فقیهی‌پور، دکتر جواد فقیهی‌پور
 • تعداد صفحات: 222 صفحه
 • قطع: وزیری
 • جلد: شومیز
 • شابک: 5-80-8171-600-978
 • سال انتشار: 1397
 • ناشر: انتشارات دارالفنون
 • با همکاری: انجمن مدیریت ایران

کتاب توسعه منابع انسانی و شاخص توسعه انسانی

220,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور، طیبه حقگو
 • تعداد صفحات: 254 صفحه
 • قطع: وزیری
 • جلد: شومیز
 • شابک: 8-34-8171-600-978
 • سال انتشار: 1397
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب برندینگ شخصی آنلاین

160,000 تومان
 • مولفین: دکتر آذر صائمیان، دکتر جواد فقیهی‌پور
 • با پیشگفتاری از: مهندس پرویز بیات؛ دبیر کل انجمن مدیریت ایران
 • تعداد صفحات: 180 صفحه
 • قطع: رقعی
 • جلد: شومیز
 • شابک: 3-26-8171-600-978
 • سال انتشار: 1397
 • ناشر: انتشارات دارالفنون
 • با همکاری: انجمن مدیریت ایران

کتاب انضباط سازمانی در دانشگاه علوم انتظامی امین

160,000 تومان
 • مولفین: دکتر محمدحسین عباس‌نژاد، دکتر جواد فقیهی‌پور، حمیدرضا محمدزاده مهنه
 • تعداد صفحات: 184 صفحه
 • قطع: وزیری
 • جلد: شومیز
 • شابک: 3-71-8171-600-978
 • سال انتشار: 1397
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب پیاده‌سازی نشاط سازمانی در سازمان تامین اجتماعی

140,000 تومان
 • مولفین: دکتر ناهید حیدری، دکتر جواد فقیهی‌پور‌، آذین شفیعی
 • تعداد صفحات: 158 صفحه
 • قطع: رقعی
 • جلد: شومیز
 • شابک: 0-56-8171-600-978
 • سال انتشار: 1396
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب مدیریت نشاط سازمانی

290,000 تومان
 • مولفین: دکتر ناهید حیدری، دکتر جواد فقیهی‌پور‌
 • با پیشگفتاری از: دکتر آذر صائمیان
 • تعداد صفحات: 334 صفحه
 • قطع: وزیری
 • جلد: شومیز
 • شابک: 5-64-8171-600-978
 • سال انتشار: 1397
 • ناشر: انتشارات دارالفنون
 • با همکاری: انجمن مدیریت ایران

کتاب جامعه‌پذیری سازمانی

170,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور، سارا حسینی ارانی
 • تعداد صفحات: 200 صفحه
 • قطع: رقعی
 • جلد: شومیز
 • شابک: 7-28-8171-600-978
 • سال انتشار: 1395
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب اخلاق حرفه‌ای (مفاهیم، تعاریف و کاربردها)

420,000 تومان
 • مولفین: دکتر حمیدرضا سهیلی، دکتر جواد فقیهی‌پور، حسین مهدوی‌نسب
 • با پیشگفتاری از: دکتر آذر صائمیان
 • تعداد صفحات: 486 صفحه
 • قطع: وزیری
 • جلد: شومیز
 • شابک: 1-59-8171-600-978
 • سال انتشار: 1396
 • ناشر: انتشارات دارالفنون
 • با همکاری: انجمن مدیریت ایران

کتاب نهادینه‌سازی اخلاق حرفه‌ای در سازمان تامین اجتماعی

190,000 تومان
 • مولفین: دکتر ناهید حیدری، دکتر جواد فقیهی‌پور
 • تعداد صفحات: 212 صفحه
 • قطع: رقعی
 • جلد: شومیز
 • شابک: 7-60-8171-600-978
 • سال انتشار: 1396
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب مدیریت سرمایه انسانی در حرفه پرستاری (جلد دوم)

420,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌‌پور، فاطمه فولادوند، دکتر قاسم رمضان‌پور نرگسی
 • با پیشگفتاری از: دکتر مرتضی خاقانی‌زاده
 • تعداد صفحات: 494 صفحه
 • قطع: وزیری
 • جلد: شومیز
 • شابک جلد اول: 3-39-8171-600-978
 • شابک دوره دو جلدی: 9-40-8171-600-978
 • سال انتشار: 1396
 • ناشر: انتشارات دارالفنون
 • با همکاری: دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج)

کتاب مدیریت سرمایه انسانی در حرفه پرستاری (جلد اول)

580,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌‌پور، فاطمه فولادوند، دکتر قاسم رمضان‌پور نرگسی
 • با پیشگفتاری از: دکتر مرتضی خاقانی‌زاده
 • تعداد صفحات: 682 صفحه
 • قطع: وزیری
 • جلد: شومیز
 • شابک جلد اول: 6-38-8171-600-978
 • شابک دوره دو جلدی: 9-40-8171-600-978
 • سال انتشار: 1396
 • ناشر: انتشارات دارالفنون
 • با همکاری: دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج)

کتاب رویکردی تحلیلی بر بهزیستی کارکنان

240,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور، سارا حسینی ارانی
 • تعداد صفحات: 332 صفحه
 • قطع: وزیری
 • جلد: شومیز
 • شابک: 8-47-8171-600-978
 • سال انتشار: 1396
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب توانمندسازی روانشناختی کارکنان

250,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور، دکتر نوش‌آفرین چترچی
 • تعداد صفحات: 284 صفحه
 • قطع: وزیری
 • جلد: شومیز
 • شابک: 4-45-8171-600-978
 • سال انتشار: 1396
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب مدیریت مشارکتی با تاکیدی بر نظام پیشنهادها

210,000 تومان
 • مولفین: دکتر پیمان متقی، دکتر جواد فقیهی‌پور
 • تعداد صفحات: 236 صفحه
 • قطع: رقعی
 • جلد: شومیز
 • شابک: 7-31-8171-600-978
 • سال انتشار: 1395
 • ناشر: انتشارات دارالفنون
 • با همکاری: شرکت پرشین ویژن

کتاب مدیریت تصویر سازمانی

140,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور،  دکتر سمیه حسنی
 • تعداد صفحات: 164 صفحه
 • قطع: رقعی
 • جلد: شومیز
 • شابک: 9-24-8171-600-978
 • سال انتشار: 1395
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب مدیریت اعتماد سازمانی

110,000 تومان
 • مولف: دکتر جواد فقیهی‌پور
 • تعداد صفحات: 120 صفحه
 • قطع: رقعی
 • جلد: شومیز
 • شابک: 5-22-8171-600-978
 • سال انتشار: 1395
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب قرارداد روانشناختی در مدیریت منابع انسانی

120,000 تومان
 • مولفین: دکتر سیدرضا سیدجوادین، دکتر جواد فقیهی‌پور
 • تعداد صفحات: 136 صفحه
 • قطع: وزیری
 • جلد: شومیز
 • شابک: 2-07-8171-600-978
 • سال انتشار: 1395
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب عدالت در سازمان

210,000 تومان
 • مولفین: دکتر پیمان متقی، دکتر جواد فقیهی‌پور، جعفر حامد گلپرور
 • تعداد صفحات: 244 صفحه
 • قطع: وزیری
 • جلد: شومیز
 • شابک: 2-10-8171-600-978
 • سال انتشار: 1395
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب سلامت سازمانی

110,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌‌پور، فاطمه خادمی
 • تعداد صفحات: 126 صفحه
 • قطع: وزیری
 • جلد: شومیز
 • شابک: 5-35-8171-600-978
 • سال انتشار: 1395
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب رویکردی جامع بر مدیریت استعداد

230,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور، دکتر نوش‌آفرین چترچی
 • تعداد صفحات: 260 صفحه
 • قطع: وزیری
 • جلد: شومیز
 • شابک: 8-21-8171-600-978
 • سال انتشار: 1395
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب حمایت سازمانی؛ تعهد سازمان به کارکنان

150,000 تومان
 • مولفین: دکتر پیمان متقی، دکتر جواد فقیهی‌پور، دکتر سمیه حسنی
 • تعداد صفحات: 168 صفحه
 • قطع: وزیری
 • جلد: شومیز
 • شابک: 4-32-8171-600-978
 • سال انتشار: 1395
 • ناشر: انتشارات دارالفنون
 • با همکاری: شرکت پرشین ویژن

کتاب تعهد در سازمان

210,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور، دکتر محمد قربانی
 • تعداد صفحات: 242 صفحه
 • قطع: وزیری
 • جلد: شومیز
 • شابک: 1-17-8171-600-978
 • سال انتشار: 1395
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب نقش‌آفرینی قرارداد روانشناختی

200,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی پور، سمیه فقیهی‌پور، دکتر فاطمه کریمی جعفری
 • تعداد صفحات: 228 صفحه
 • قطع: رقعی
 • جلد: شومیز
 • شابک: 5-7-95486-600-978
 • سال انتشار: 1394
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب مدیریت شهرت سازمانی

270,000 تومان
 • مولفین: دکتر عباسعلی رستگار، دکتر جواد فقیهی پور، دکتر نینا پورابراهیمی
 • تعداد صفحات: 308 صفحه
 • قطع: وزیری
 • جلد: شومیز
 • شابک: 4-6-95602-600-978
 • سال انتشار: 1394
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب روش تحقیق به زبان ساده؛ پژوهش کیفی

650,000 تومان
 • مولفین: دکتر طهمورث حسنقلی‌پور یاسوری، دکتر جواد فقیهی‌پور، سمیه فقیهی‌پور
 • تعداد صفحات: 758 صفحه
 • قطع: وزیری
 • جلد: شومیز
 • شابک: 2-0-95602-600-978
 • سال انتشار: 1394
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب روش تحقیق به زبان ساده؛ پژوهش کمّی

170,000 تومان
 • مولفین: دکتر طهمورث حسنقلی‌پور یاسوری، دکتر جواد فقیهی‌پور، سمیه فقیهی‌پور
 • با پیشگفتاری از: دکتر منصور مومنی
 • تعداد صفحات: 196 صفحه
 • قطع: وزیری
 • جلد: شومیز
 • شابک: 6-0-95486-600-978
 • سال انتشار: 1394
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

رویکردی کاربردی بر مدیریت رفتار سازمانی

250,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور، دکتر علیرضا قاهردوست
 • تعداد صفحات: 288 صفحه
 • قطع: وزیری
 • جلد: شومیز
 • شابک: 2-78-8171-600-978
 • سال انتشار: 1397
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب تعلق خاطر کارکنان

190,000 تومان
 • مولفین: دکتر عباسعلی رستگار، دکتر جواد فقیهی‌پور، دکتر جواد قلیچ‌لی
 • تعداد صفحات: 214 صفحه
 • قطع: رقعی
 • جلد: شومیز
 • شابک: 1-5-95486-600-978
 • سال انتشار: 1394
 • ناشر: انتشارات دارالفنون

کتاب مدل‌های برند

240,000 تومان
 • مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور، سمیه فقیهی‌پور، مریم نادران
 • تعداد صفحات: 282 صفحه
 • قطع: وزیری
 • جلد: شومیز
 • شابک: 4-10-7369-600-978
 • سال انتشار: 1393
 • ناشر: دارالفنون با همکاری نشر پارسینه

کتاب پیاده‌سازی استراتژی از طریق مدیریت پروژه

160,000 تومان
 • مولف: تونی گراندی
 • مترجمین: دکتر جواد فقیهی‌پور - رضا قربانی - سمیه فقیهی‌پور
 • تعداد صفحات: 178 صفحه
 • قطع: وزیری
 • جلد: شومیز
 • شابک: 4-58-6655-964-978
 • سال انتشار: 1392
 • ناشر: دارالفنون با همکاری انتشارات نیما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *