انتشارات دارالفنون افتخار دارد
با اساتید و فرهیختگان بسیاری به عنوان نویسنده کتاب‌های ارزشمند و ماندگار همکاری موثری نماید.
در ادامه با تعدادی از این بزرگواران آشنا می‌شوید…